EKONOMİ

İscehisar ekonomisi genel olarak mermercilik ile tarım ve hayvancılığa dayanır. Ekonomik alanda mermercilik sektörünün önemi çok büyüktür.

Mermercilik

Mermer kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu oluşan kaya çeşitlerindendir.

Ülkemizde ve dünyada Afyon mermeri olarak bilinen ve tanınan mermer İscehisar’ da çıkartılıp işlenmektedir.

Günümüzde inşaat sektörünün vazgeçilmez elemanlarından biri olan mermer , iç ve dış kaplamada, mutfak, banyo ve tuvaletlerin dekorasyonunda , vazo , heykel, fıskiye ve süsleme işlerinde kullanıldığı gibi , mezar kaplaması ve mezar taşı olarak da önemli bir yer tutar.

İscehisar mermer sahaları, ilçe merkezinin 1 km güneydoğusundan başlamakta ve iki mercek şeklinde bulunmaktadır. Bu iki mercekten birincisi Dangıçtepe, ikincisi ise Bacakale mevkiindedir. Dangıçtepe mermer sahasında 500 metre genişliğinde 1300 metre uzunluğunda 100 metre kalınlığında ; Bacakale alanında ise ; 1000 metre genişliğinde 4500 metre uzunluğunda ve 260 metre kalınlığında mermer yatakları bulunmaktadır. İlçe mermer ocakları yüzey şekilleri itibariyle dalgalı bir alanda olduğu ve buralarının yüksekliğinin 1000 metreyi aştığı görülür. Ocakların bulunduğu alanın yolları yaz kış açık olup ,ulaşım imkanları rahattır. İscehisar ilçesinde mermer ocaklarının işletilmesinin 2000 yıllık bir geçmişe dayandığı eski tarihi mermer eserlerden anlaşılmaktadır.

İscehisar’da mermer ocağı işletmeciliği 1980 yılına kadar eski teknolojilerle yapılmaktaydı. Bu yıldan sonra gelişen teknolojiden mermer sektörü de faydalanmış ve teknolojik imkanlar kullanılmaya başlanmıştır. Böylece mermerdeki hammadde olan mermer taşı kaybı en aza indirilmiştir. 1983 yılına kadar mermer işlenmeden ocaktan çıkarıldığı şekilde değişik illere hammadde olarak satılmış olup 1983 yılından sonra işletmeye yönelen mermer sektörü ilçe bazında kurulan mermer fabrikalarında işlenerek çeşitli şekillerde mermer olarak satışı ve ihracatı yapılmıştır.

Tarım

İscehisar’da tarım arazilerinin çoğunluğunda hububat ekimi yapılmaktadır. Ancak bazı köylerimizde yetersiz olmakla birlikte meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır.

İscehisar’ın yüzölçümü 48.200 hektar olup, 16.000 hektarı tarım alanı, 9.694 hektarı fundalık, 5.600 hektarı çayır-mera 16.906 hektarı tarım dışı arazidir.

16.000 hektar tarım alanının 13.599 hektarı tarla bitkileri 974 hektarı nadas, 63 hektarı meyve alanı, 136 hektar sebze, 22 hektarı bağ, 1206 hektarı kullanılmayan arazidir.

Hayvancılık

İscehisar’ın merkez ve köylerinde ortalama 6 000 baş sığır , 42 000 baş koyun ve 8000 baş keçi varlığı bulunmaktadır .

İscehisar’da tarımsal üretiminin geliştirilmesi için bazı tarımsal projeler yürütülmektedir. Bunlar ;

Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi

Nadas alanlarının daraltılması projesi

Bitki hastalıkları ve zararları ile mücadele projesi

Hayvan hastalık ve zararları ile mücadele projesi

Çayır, mera, yem bitkileri ve hayvancılığın geliştirilmesi projesi

Suni tohumlama çalışması

Doğrudan gelir desteği ve çiftçilerin kayıt altına alınması projesi

Alternatif ürün projesi

Tarımsal yayım projeleri