21-05-2020

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ İSCEHİSAR İLÇESİ HIFZISSIHHA MECLİS BAŞKANLIĞI YENİ ALINAN KARARLAR

T.C İSCEHİSAR İLÇESİ

HIFZISSIHHA MECLİS BAŞKANLIĞI

 

Karar tarihi: 20.05.2020

Karar No    : 2020 / 19

KARAR

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20.05.2020 tarihinde saat 17:00 de İlçemiz Kaymakamlık Makamında, Kaymakam Uğur KAPAR Başkanlığında, Belediye Başkanı Ahmet ŞAHİN, TSM Başkanı Dr. Esra ÇELİKTEN ÖZCAN, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan TÜR ve Serbest Eczacı Mukaddes GÖZELİZMİR’in iştirakleri ile toplanmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

 1. AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

  1. Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

  1. 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

  1. Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

  1. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  2. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT vb.),

 

  1. Hıfzıssıhha Kurul huzurunda İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve kura yöntemi ile belirlenmiş olan akaryakıt istasyonu (DEMPET, S.S. 57 Nolu Taşıyıcılar Koop. Petrol Ofisi)ve lastik tamircisi (Alparslan BAKIR) (Bu madde kapsamında nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), Nöbetci akaryakıt istasyonları ve lastik tamircilerinin açık bulundurulması için Kaymakamlığımızca adı geçen Akaryakıt İstasyonu ve Lastik Tamircileri sahiplerine tebliğ edilmesine,
  2. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

  1. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) İlçemiz sınırları içinde bulunan un ve unlu mamuller gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler,

 1. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
 2. Oteller ve konaklama yerleri,
 1. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
 1. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
 2. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

 

 • Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan İscehisar ve Alanyurt Tarım Kredi Kooperatifleri,

 

ö) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İlçemizde bulunan zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan Teknik Tarım Zirai İlaç, Alet ve Tohum Tic (Davut KASNAK) Zirai İlaç, Gübre, Tohum ve Fide Satıcılarının açık bulundurulması için adı geçen firma sahiplerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce tebliğ edilmesine,

 

 1. 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

r) Arefe günü unlu mamül üreticileri kapsamında yufkacılarında 23.05.2020 cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyetine izin verilmesine,

 1. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
 1. Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
 2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
 3. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar "Seyahat İzin Kurulu ve Çalışanları ile görev kapsamında Kaymakamlık personelinin de istisna kapsamına alınması"

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 1. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 2. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 3. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

 

 1. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

 1. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

 1. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
 1. 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
 2. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
 1. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
 1. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 2. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
 3. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), ö) Veteriner hekimler,
 4. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
 1. ) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
 2. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

 1. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
 2. 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

 1. Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,
 1. 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Kaymakamlığımızca sağlanacaktır.)
 2. 8184 sayı ve 19.05.2020 sayılı Genelge ile kısıtlama uygulanan günlerde CMK’ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları,

 

x) İstisna kapsamında olan kamu görevlerinden personel kimliği ibrazı istenmesine, diğer istisna kapsamında olanların ise çalıştığı kurum tarafından kurum onaylı görev belgesi düzenlenmesiyle, görev belgesi düzenlenen personelin bilgilerinin liste halinde Kaymakamlığımıza bildirilmesine, Kaymakamlığımızca kolluğun bilgilendirilmesi sağlanarak kolluk birimlerimizce takibinin yapılmasına, yanlış ve usulsüz bilgilendirme yapanlara cezai müeyyide uygulanmasına İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak "Danışma Birimi"nce takibine,

 1. İhracat ve başka yükümlülükleri olan aciliyet arz eden işlerde yada üretimde ara verilmesi mümkün olmayan durumlarda çalışma izni verilmesi,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

  • Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
  • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlçemizde bulunan ekmek üretim yapan işletmeler; Tıngır Ekmek (Şoför: Hüseyin Rahmi UYSAL Plaka:03 ZA 919), Doğan Ekmek (Şoför: Engin DOĞAN Plaka:03 UU 654), Aşkın Ekmek (Şoför: Ünal Sarkın Plaka:03 ABM 861) İlçe Merkezi ve Köylerinde 08.00–18.00 saatleri arasında ilgili muhtarlarla görüşerek, belirtilen şoför ve plakalı araçlarıyla megafon vb. ile ekmek dağıtımını gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. Ekmek dağıtım bölgeleri ve görev yapacak araç listelerinin Kaymakamlıklar, Belediyeler, Muhtarlıklar ve ilgili oda başkanlığınca vatandaşlara duyurulmasına"
  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.
  • Çözüm odaklı çalışma sağlanabilmesi için İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" isminde WhatsApp grubu oluşturulması,
  • Sokağa çıkma kısıtlaması süresince günlük olarak kesilen idari ve adli yaptırım sayıları ile ceza miktarlarının (Kaymakamlığımız, İçel Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce) aynı gün akşamı saat 20.00'e kadar hacer.teker@icisleri.gov.tr mail         adresine gönderilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.