Haberler

Basın - Haber - Duyurular


Nikah İlanları

İscehisar Nikah İlanları


Ahmet Şahin

Belediye Başkanı

Beyaz Masa
İhaleler
Mevzuat
Meclis Kararları
İtfaiye
Zabıta
Evlendirme Dairesi
İnşaat Ruhsatı
Mali Hizmetler
Su Kanalizasyon
Fen İşleri
Cenaze İlanları

Projeler

Projeler

Projeler

Tarihçemiz Tarihçemiz Tarihçemiz

TARİHÇE

MERMERİYLE TARİH YAZAN ŞEHİR DOKİMEİON (İSCEHİSAR) Dokimeion (İscehisar) şehri Büyük İskender’in döneminde yaşamış general Dokimos tarafından kurulmuştur.  Şehrin kuruluş sebebi, bugün Bacakale denilen mevkii civarında beyaz ve menekşe mermer yataklarıdır.  Nasıl ki, yazıt ve anıtları için Hititler bazaltı, Frigler ise tüfü kullanmışsa, aynı amaç için Grekler de daima mermere ihtiyaç duymuşlardır. Hellenistik dönem mermer ocaklarına rastlanılamamaktadır.  Bunun sebebi, bütün Akdeniz civarını kaplayan Roma İmparatorluğunun burada yer alan en büyük mermer ocaklarının Hellenistik dönemin izlerini silmiş olmasıdır.  İscehisar’dan çıkan mermerler sadece Anadolu’daki önemli şehirlere değil, Kuzey Afrika ve başta Roma olmak üzere İtalya’daki birçok şehre de ihraç edilmekteydi. Roma döneminde, bu mermer ocakları Dokimeion şehrine ait değildi. Toprak altında bulunan bütün varlıklar gibi onlar da, Roma imparatorlarının özel mülkiyeti olarak, imparatorların sosyal durumu yüksek azatlıları tarafından yönetilmekteydi.  Bu yüzden Dokimeio...